The Diabetes Research Group is celebrating 100 years of insulin with an exhibition in the Hearth Gallery, Llandough Hospital, Cardiff – 12th October – 15th November 2021.

Watch this space for dates and details of any our workshops this summer ........

 

Mae'r Grŵp Ymchwil Diabetes yn dathlu 100 mlynedd o inswlin gydag arddangosfa yn Oriel Hearth, Ysbyty Llandochau, Caerdydd – 12Hydref – 15Tachwedd 2021.


Gwyliwch y gofod hwn am ddyddiadau a manylion unrhyw un o'n gweithdai yr haf hwn ........